Privacy beleid

Inhoudsopgave

OVER ONS PRIVACYBELEID

Stichting Pilots For Charity geeft veel om uw privacy. Wanneer u gebruikt maakt van deze website verwerkt Stichting Pilots For Charity persoonsgegevens. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig te gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.
In dit privacy statement kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Stichting Pilots For Charity.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/04/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Pilots For Charity verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot website bezoekers en klanten. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Stichting Pilots For Charity is gevestigd te Parklaan 91, 4702 XB Roosendaal.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAARVOOR WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Gegevens voor een optimaal gebruik van de website en verbeteren van onze dienstverlening
Allereerst zorgen wij ervoor dat de website goed werkt wanneer u deze bezoekt. Bij een bezoek aan onze website verwerken wij uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u de website bezoekt.

 

GEGEVENS VOOR HET VERWERKEN VAN UW BESTELLING

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, e-mailadres, verzendadres(sen), betaalgegevens en eventueel uw telefoonnummer.

 

DEELT STICHTING PILOTS FOR CHARITY UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in. In sommige gevallen hebben deze dienstverleners bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wij delen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienst. Wij hebben met alle betrokken dienstverleners afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan.
Stichting Pilots For Charity verkoopt uw persoonsgegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

BETAALDIENST

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, IP-adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

LOGISTIEKE PARTNERS

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/Sendcloud en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, e-mail en eventueel telefoonnummer met MyParcel/Sendcloud en PostNL delen. Deze logistieke partners gebruiken deze gegevens om uw pakketje op het door u gekozen adres te leveren en u op de hoogte te houden van de levering. In het geval dat het noodzakelijk is dat deze partijen onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

LOGISTIEKE PARTNERS

Indien u zich vrijwillig inschrijft op onze nieuwsbrief, dan worden uw naam en email gedeeld met Sendinblue.

ANDERE EXTERNE DIENSTVERLENERS

Tot slot werken wij samen met externe dienstverleners WooCommerce en Vimexx ter ondersteuning van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de website.

DE OVERHEID EN OVERHEIDSINSTELLINGEN

In sommige gevallen kan Stichting Pilots For Charity op grond van een wettelijke verplichting verantwoordelijk worden gehouden tot het delen van uw gegevens met de overheid (of gelieerde instellingen) in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

 

HOE LANG BEWAART STICHTING PILOTS FOR CHARITY UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige persoonsgegevens moeten wij op grond van de wettelijke verplichtingen voor een bepaalde tijd bewaren.

 

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de EER (Europese Economische Ruimte).

 

WELKE RECHTEN HEEFT U TEN AANZIEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn.

INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIE RECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Stichting Pilots For Charity. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Pilots for Charity heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo worden onze systemen volgens de geldende standaarden beveiligd en werken wij alleen met derde partijen die eveneens passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen.

 

COOKIES

Pilots For Charity maakt gebruik van technische en analytische cookies.
Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website en dienstverlening te laten functioneren en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Met het gebruik van analytische cookies kunnen wij rapportages maken hoe vaak en hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Onze website maakt gebruik van Google Analytics en JetPack, welke vervolgens een of meerdere cookies plaatsen. Belangrijk om te weten is dat er een bewerkersovereenkomst in gesloten tussen de webshop en Google/JetPack. Tevens is er code toegevoegd die het laatste octet van het IP-adres verwijdert, zodat volledige IP-adressen niet meer getrackt kunnen worden, dit om uw privacy te garanderen. Tevens staat de functie uit die gegevens deelt met Google, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET STICHTING PILOTS FOR CHARITY?

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u met ons contact opnemen via privacy@pilotsforcharity.com
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief